Ce amenda primesti in 2024 daca incalci legea in Delta Dunarii - Noile Amenzi

Ce amenda primesti in 2024 daca incalci legea in Delta Dunarii – Noile Amenzi . Iata hotararea privind actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993
privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării. Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la art.13 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare,se actualizează după cum urmează:

1. executarea lucrărilor de amenajare şi construcţie, de orice natură ar fi ele, fără actele de
reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor prevăzute în
acestea se sancționează cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la
25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

2. deteriorarea malurilor naturale sau amenajate, a terenurilor şi a vegetaţiei prin
deplasarea unor utilaje ori prin efectuarea unor lucrări se sancționează cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

2.1. schimbarea utilizării terenurilor din amenajări agricole sau piscicole, cu excepţia
celor prevăzute la art. 10 alin. 4^1, cu amendă de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane fizice şi de la 20000 lei la 30000 lei pentru persoane juridice.

2.2. nerespectarea de către proprietarii, arendaşii sau concesionarii terenurilor ocupate de
amenajări agricole sau piscicole, a căror utilizare a fost schimbată, fără a avea la bază studii
tehnice de specialitate, din care să rezulte necesitatea schimbării folosinţei amenajării agricole
sau piscicole,cu amendă de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane fizice şi de la 20000 lei la 30000 lei pentru persoane juridice.

3. intrarea persoanelor şi pătrunderea mijloacelor de transport navale ori rutiere în
locurile de cuibărit, distrugerea cuiburilor sau a locurilor de cuibărit, precum şi recoltarea ori
distrugerea ouălor păsărilor sălbatice, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane
fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

4. intrarea persoanelor şi pătrunderea mijloacelor de transport navale sau rutiere
neautorizate în zonele strict protejate, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

5. accesul şi circulaţia cu mijloace navale sau rutiere pe teritoriul rezervaţiei fără actele
de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu
excepţia ambarcaţiunilor uşoare aparţinând populaţiei locale şi rudelor de gradul I ale acesteia şi folosite în scopuri personale, cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice şi de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane juridice;

6. nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul rezervaţiei,cu amendă de
la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice şi de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane
juridice;

Amenda Delta

7. survolarea teritoriului rezervaţiei fără actele de reglementare emise de Administraţia
Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice şi de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane juridice;

8. debarcarea pasagerilor sau turiştilor la mal natural, cu excepţia cazurilor de forţă
majoră, care vor fi anunţate Administraţiei Rezervaţiei,cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei
pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

9. camparea în afara zonelor aprobate sau în altfel de condiţii decât cele autorizate,
precum şi nerespectarea regulilor stabilite pentru utilizarea zonelor de campare,cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane
juridice;

10. fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără actele de reglementare emise de
Administraţia Rezervaţiei ori cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 3000 lei la
6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

11. producerea, prin orice mijloace, de zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit
sau de adăpost ale păsărilor ori ale altor animale sălbatice, semnalizate în mod corespunzător, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

12. organizarea focurilor de artificii fără actele de reglementare emise de Administraţia
Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

13. păşunatul pe terenuri ce constituie domeniul public, fără actele de reglementare emise
de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea acestora. Actele de reglementare pot fi acordate pe o perioadă de un an sau pe mai mulţi ani, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

14. păşunatul în zonele strict protejate şi în zonele de reconstrucţie ecologică, cu amendă
de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

15. recoltarea sau incendierea stufului, a papurii, a fânului, a vegetaţiei ierboase şi a altor
resturi vegetale din zonele aparţinând patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de
reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor acestora, cu
excepţia recoltării stufului, papurii şi a fânului pentru necesităţile populaţiei locale, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

16. exploatarea vegetaţiei lemnoase din zonele aparţinând patrimoniului natural al
rezervaţiei fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea
prevederilor acestora, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

17. recoltarea, în scopul comercializării, a fructelor de pădure, a ciupercilor, a plantelor
medicinale şi a unor organisme acvatice, altele decât peştii, din zonele care aparţin patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

18. tăierea sau deteriorarea arborilor declaraţi monumente ale naturii ori din zone strict
protejate, cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice şi de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane juridice;

19. recoltarea speciilor de plante şi animale protejate sau declarate monumente ale
naturii, cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice şi de la 10000 lei la 15000 lei pentru persoane juridice;

20. însoţirea turmelor şi cirezilor, pe teritoriul rezervaţiei, de către câini fără jujeu,
nevaccinaţi, nedehelmintizaţi şi în număr mai mare de unul pentru fiecare turmă sau cireadă, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

21. abandonarea, lăsarea în libertate, nesupravegherea animalelor de companie pe
teritoriul rezervaţiei, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

22. pescuitul comercial în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervaţiei, fără
actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor
acestora, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

23. pescuitul comercial cu traulere în interiorul zonei maritime de coastă, delimitată de
izobata de 20 m, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

24. pescuitul comercial în perioadele de prohibitive, cu amendă de la 5000 lei la 10000
lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

25. pescuitul sportiv/recreativ fără acte de reglementare emise de Administraţia
Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

26. pescuitul sportiv/recreativ în zone interzise sau în perioadele de prohibitive, cu
amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru
persoane juridice;

27. pescuitul familial fără actele de reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau
cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

28. neanunţarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor şi a altor evenimente care
afectează mediul înconjurător, de către cei care le-au cauzat, autorităţilor competente, precum şi neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

29. organizarea şi desfăşurarea de activităţi economice, de turism şi agrement în zone
aparţinând patrimoniului natural al rezervaţiei, fără actele de reglementare emise de
Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora, cu amendă de la 5000 lei la
10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

30. evacuarea apelor uzate sau a substanţelor petroliere pe terenurile sau în apele de
suprafaţă ori subterane aflate pe teritoriul rezervaţiei, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei
pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

31. aruncarea în ape, împrăştierea pe teren sau depozitarea în locuri neautorizate a
deşeurilor, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la
50000 lei pentru persoane juridice;

32. abandonarea utilajelor sau a ansamblurilor în locuri neautorizate, indiferent de
proprietarul terenurilor; cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la
25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

33. poluarea apelor şi a terenurilor de pe teritoriul rezervaţiei prin deversarea de ape uzate
sau împrăştierea de deşeuri rezultate din activităţi economice, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

34. folosirea pe teritoriul rezervaţiei, în activităţile de agricultură, silvicultură şi
piscicultură, a unor produse chimice şi utilaje de administrare a acestora, fără actele de
reglementare emise de Administraţia Rezervaţiei sau cu încălcarea prevederilor acestora, cu
amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

35. refuzul persoanelor de a se legitima, la solicitarea expresă a personalului
Administraţiei Rezervaţiei, şi de a prezenta documentele solicitate, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

36. folosirea ambarcaţiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de
monitorizare, cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei pentru persoane fizice şi de la 10000 lei la
15000 lei pentru persoane juridice;

37. introducerea speciilor de plante şi animale alohtone fără autorizare, cu amendă de la
5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane
juridice;

38. circulaţia navelor, ambarcaţiunilor cu motor, precum şi a autovehiculelor în zonele
strict protejate, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

40. practicarea sporturilor nautice pe canalele şi lacurile din perimetrul rezervaţiei, cu
amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru
persoane juridice;

41. neasigurarea salubrizării locurilor de pescuit sportiv sau a locurilor de campare, cu
amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

42. accesul persoanelor fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei fără acte de reglementare
emise de Administraţia Rezervaţiei sau nerespectarea prevederilor acestora, cu amendă de la
5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane
juridice;

43. pescuitul cu unelte interzise conform legislaţiei în vigoare, cu amendă de la 5000 lei
la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice;

44. deţinerea, folosirea şi comercializarea plaselor monofilament în perimetrul
Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, precum şi în orice altă zonă cu statut de rezervaţie
naturală, recunoscut prin lege, cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice.

Speram ca va placut articolul Ce amenda primesti in 2024 daca incalci legea in Delta Dunarii

Daca doresti sa contribui la articolul nostru o poti face cu placere de Aici, Noi tinem cont de sfaturile pescarilor, asta.. pentru ca ne pasa.

Leave a Comment