perioada-de-prohibitie-2023-monitorul-oficial

Perioada de prohibitie 2023 – Monitorul Oficial Ordin prohibitie 2023 monitorul oficial – Informatii generale online despre perioadele de prohibitie in 2023.

Perioada de prohibitie in 2023 pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial este de 60 zile in perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

Noua perioada de prohibitie in apele care constituie frontiera de stat se instituie pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.

Apele de la frontiera de stat cu Republica Bulgaria, interzis pescuitul pe o durata de 45 de zile, in perioada 16 aprilie – 30 mai inclusiv. Pentru apele care constituie frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, se interzice pescuitul pe o durata de 45 de zile, in perioada 16 aprilie – 30 mai inclusiv.

Mai jos sunt atasate in tabel perioadele de prohibitie ale urmatoarelor specii de pesti :

 

Stiuca

 27 Ianuarie – 20 Martie

09 Aprilie – 07 Iunie Inclusiv

Linul Perioada 7 Iunie

6 Iulie inclusiv

Salau

Perioada 20 Martie

7 Iunie inclusiv

Biban

Perioada 20 Martie

7 Iunie inclusiv

Sturioni

Interzis pescuitul

Tot timpul anului

Calcanul – 15 Aprilie – 15 Iunie inclusiv

Guvizi -15 Aprilie – 15 Mai inclusiv

Rechin – 15 Martie -15 Aprilie inclusiv

Rechin – 15 Octombrie – 30 Noiembrie inclusiv.  Fara drept de-a retine femelele gestante.

Scrumbia 20-29 Martie inclusiv pe dunare si bratele sale, de la Marea neagra pana la Ceatal Chilia Mm 43.

24 martie – 7 Aprilie pe dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia Mm 43 pana la Vadul Oii Km 238.

2 Aprilie – 16 Aprilie inclusiv pe dunare si bratele sale de la Vadul Oii Km 238 pana la Chiciu Km 374,5.

11 Aprilie – 28 Aprilie pe dunare si bratele sale de la Chiciu Km 374,5 pana la Portile de fier 2 inclusiv bratul Gogosu 874,8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracuda – Interzis tot anul.

Pastravul de mare- Interzis tot anul.

Coregon- Interzis tot anul.

Salau vargat- Interzis tot anul.

Lipan- Interzis tot anul.

Pietrar- Interzis tot anul.

Fusar – Interzis tot anul.

Ghibort de rau- Interzis tot anul.

Cernusca- Interzis tot anul.

Asprete – Interzis tot anul.

Pecarina – Interzis tot anul.

Zglavoaca rasariteana- Interzis tot anul.

Lostrita- Interzis tot anul.

Mihaltul- Interzis tot anul.

 

 

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor stiuca, salau, somn si crap, este permis numai cu eliberarea imediata a tuturor capturilor din aceste specii (catch& release), cu retinerea unui singur exemplar/zi, dar nu mai mare de 3kg, maxim din 2 specii.

Pescarii ce desfasoara activitati de pescuit recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” nu pot transporta o cantitate de peste mai mare de 10 kg/pescar sau 15 kg/familie, indiferent de numarul de zile in care au desfasurat activitatea.

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzis pescuitul cu carlige cu nada tip paragate si pripoane;

Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” este interzis pescuitul recreativ/sportiv pe lacurile si canalele care nu sunt mentionate anexa 3 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 privind aprobarea conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv si modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv in zonele naturale protejate.

Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” (ARBDD) informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/27.01.2023 a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 10/235 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023.

Prezentul Ordin instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 7 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în ordin.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 16 aprilie – 30 mai 2023 inclusiv.

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD), următoarele:

– Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu Canalul Răducu, tot timpul anului;

– Lacul Gâsca din Complexul Somova – Parcheș, tot timpul anului;

– Lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;

– Canalul Bărbosu (canal care face legătura între Canal Cardon și Canal Letea);

– Canalul de legătură Lopatna, zona cuprinsă între lacul Matița și lacul Merhei, în perioada 7 iunie – 1 noiembrie, pentru pescuitul recreativ-sportiv;

– Cursul vechi al Brațului Sf. Gheorghe, în zonele cuprinse între km 16-20, 29-44, 49-58, 64-84, tot timpul anului.

– Brațul Sf. Gheorghe de la Km 22 – 25, pe o durată de 60 de zile în perioada 1 martie-30 martie 2023 și 15 octombrie – 13 noiembrie 2023, cu excepția pescuitului scrumbiei fără a aduce atingere art. 7 lit. a);

– Canalul dintre lacul Puiu și lacul Roșu de pe teritoriul RBDD, tot timpul anului;

– Pe brațul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 20 martie – 18 mai inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbie, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

– Fluviul Dunărea, zonele Mm 53 – 54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65.5, Mm 67 – 68,5 (Groapa Catargului și Pluton), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 29 aprilie inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

– se interzice pescuitul cu setci în perioada 9 aprilie – 30 noiembrie 2023 inclusiv, în zona marină din perimetrul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării”, zona cuprinsă între Zătonul Mare – zona strict protejată Sacalin Zătoane din UAT Sfântu Gheorghe, canal Periteașca – limită zonă strict protejată Periteașca Leahova din UAT Murighiol, în perimetrul de traseul liniei de mal și izobata 20 m, având următoarele coordonate geografice (ETRS89):

440 38`13.67N ; 290 11`29.11E

440 40`35.49N; 290 20`30.49E

440 48`21.83N; 290 19`27.84E

440 46`12.25N; 290 08`20.08E

– Zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” (RBDD), inclusiv zonele renaturate Zaghen și Carasuhat, tot timpul anului.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial, al următoarelor speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:

  • știuca, de la data intrării în vigoare a prezentului Ordin până la data de 20 martie, fără a aduce atingere prevederilor art. (1);
  • șalăul și bibanul în perioada 20 martie -7 iunie inclusiv;
  • racul (Astacus leptodactylus) pentru femele, în perioada 1 ianuarie – 9 aprilie, inclusiv și 1 -30 septembrie și 1 noiembrie – 10 decembrie inclusiv, iar pentru masculi, în perioada 1-30 septembrie și 1 noiembrie – 10 decembrie inclusiv, pe teritoriul RBDD;
  • linul (Tinca tinca), în perioada 7 iunie – 6 iulie inclusiv, pe teritoriul RBDD;
  • sturionii tot timpul anului cu excepția pescuitului în scop științific.

Pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap este permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor din aceste specii (catch & release), cu reținerea unui singur exemplar/zi, dar nu mai mare de 3 kg, dintr-o singură specie.

Din prevederile Ordinului privind prohibiția pescuitului în scop comercial, familial și recreativ/sportiv al speciilor de rizeafcă și scrumbie de Dunăre, aceasta se stabilește pe sectoare, astfel (Art. 7):

– pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 20 martie – 29 martie 2023 inclusiv;

– pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada în perioada 24 martie – 7 aprilie 2023 inclusiv;

– pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 km în largul mării și pe un coridor lat de 2 km socotit câte 1 km de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

– în sezonul de pescuit al scrumbiei, capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

Potrivit Art. 8., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, în perioada 5 aprilie – 14 aprilie 2023 inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;

Potrivit Art. 10 din prezentul Ordin, caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.

Ordinul privind prohibiția pescuitului în anul 2023 interzice:

– utilizarea beam-traulului și a dragei hidraulice pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina (45°11’N) până la Cap Midia (44°20’N).

– folosirea năvoadelor pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, complexul Razim – Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv și când cota Dunării la Tulcea este sub 100 cm și a setcilor când cota fluviului Dunărea, în dreptul localității Tulcea, este sub 50 cm;

– folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 7 iunie – 30 septembrie inclusiv, cu excepția setcilor compuse având latura ochiului plasei de a=70/100 mm, 2a= 140/200 mm;

– folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Somova Parcheș, Razim – Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului;

– pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării” este interzis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate.

– pescarii ce desfășoară activități de pescuit recreativ/sportiv pe teritoriul RBDD nu pot transporta o cantitate mai mare de pește mai mare de 10 kg/pescar sau 15 kg/familie, indiferent de numărul de zile în care au desfășurat activitatea.

Permise online 2023 valabile in Biosfera Deltei Dunarii pe anul 2023 se elibereaza online de:
Aici, sau mai pot fi achiziţionate de la automatele instalate la sediul ARBDD.

Permisele de pescuit ANPA valabile pe anul 2023 se pot elibera online gratuit de: Aici.

Detalii despre fisa de captura ANPA Aici

Pentru avizul de frontiera puteti completa online formularul politiei de frontiera Aici si le veti primi in casuta dumneavoastra de mail. Proiect Ordin pescuit 2024 Aici

Speram ca va placut articolul nostru Perioada de prohibitie 2023 – Monitorul Oficial

Nu uitati sa va Abonati la canalul nostru. Multumim