Permis de pescuit familial 2024 - Reactualizare permise în perimetrul RBDD

Permis de pescuit familial 2024 – Reactualizare permise – ARBDD, printr-un comunicat de presa au anuntat ca au facut reactualizarea bazei de date a permiselor de pescuit pentru consumul familial pentru anul 2024 în perimetrul RBDD. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în baza atribuțiilor și prevederilor legale cu privire la emiterea permiselor de pescuit pentru consumul familial în perimetrul RBDD, pentru anul 2024, prin decizia guvernatorului ARBDD cu nr. 561/21.12.2023 a stabilit:

Asadar, incepând cu data de 01.01.2024 se eliberează noi permise de pescuit familial pentru toți deținătorii acestui tip de Permise, prin preschimbarea celor deja existente.Această decizie a fost adoptată întrucât unele permise de pescuit eliberate pentru consumul familial sunt vechi și deteriorate, iar unele permise au fost emise de U.A.T-urile din RBDD, altele au fost emise de ARBDD fapt ce a dus la dublarea unor numere, denaturând evidența permiselor de pescuit pentru consumul familial și realitatea efortului de pescuit la nivelul RBDD.
Pentru vizarea permiselor de pescuit pentru consumul familial, pe anul 2024, solicitanții vor depune:

– cererea de vizare a permiselor de pescuit familial;
– permisul de pescuit pentru consumul familial vechi;
– copie C.I/B.I;
– 2 poze tip buletin;
– dovada achitării taxei de 4,20 lei.

Permis de pescuit familial ghid emitere , Acte necesare 2024 – Persoanele cu domiciliul in localitatile din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii au dreptul de a pescui pentru consumul familial in regim de pescuit/recreativ sportiv pe baza unui permis nominal emis de administrator in conditiile legii.

Cerere de eliberare Autorizatie Pescuit Comercial

Cerere de eliberare Permis Pescuit Comercial

Cerere de eliberare Permis Pescuit Familial

Procedura se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa desfăsoare activitatea de pescuit pentru consumul familial in perimetrul RBDD. Aceasta procedura poate fi operaţionala doar pentru demararea/ iniţierea procedurii.La eliberarea permisului se elibereaza si marci de marcare a sculelor.

NORME privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

ART. 1
În perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare RBDD, pescuitul pentru consumul familial se practică în Dunăre şi în Delta Dunării conform zonelor alocate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare ARBDD, prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 2
Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului pentru consumul familial se atribuie de către ARBDD, la cerere, persoanelor cu domiciliul stabil în perimetrul RBDD.

ART. 3
Practicarea pescuitului pentru consumul familial se face în baza permisului de pescuit familial eliberat de către ARBDD.

ART. 4
Permisul de pescuit pentru consumul familial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată şi care se vizează anual. Modelul permisului de pescuit pentru consumul familial este prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 5
Pentru eliberarea permisului de pescuit pentru consumul familial, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:
a) cerere (prin care se va solicita zona de pescuit);
b) poză tip paşaport;
c) copie a B.I./C.I.;
d) cazier judiciar.

ART. 6
Nu se eliberează permisul de pescuit pentru consumul familial persoanelor cu cazier pentru infracţiuni prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu completările ulterioare.

ART. 7
ARBDD are obligaţia asigurării tipăririi şi gestionării permisului de pescuit pentru consumul familial.

ART. 8
Permisul de pescuit pentru consumul familial poate fi suspendat sau retras, din dispoziţia guvernatorului ARBDD, în baza constatărilor personalului cu drept de control şi inspecţie din cadrul ARBDD.

ART. 9
Deţinătorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui o cantitate de 3 kg de peşte pe zi sau un singur exemplar ce depăşeşte 3 kg.

ART. 10
Deţinătorii de permise de pescuit pentru consumul familial pot pescui cu următoarele unelte de pescuit: – maximum 4 (patru) lansete sau 4 (patru) undiţe cu câte două cârlige fiecare, două setci sau două vintire.

ART. 11
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

Se extinde valabilitatea permisului de pescuit pentru consumul familial în următoarele condiţii:

1. Îndatoririle titularului deţinătorului de permis:

a) să pescuiască numai în zonele de pescuit atribuite, cu tipul şi numărul de scule înscrise în permis;

b) să respecte prevederile legale privind practicarea pescuitului, precum şi reglementările speciale privind desfăşurarea de activităţi în rezervaţie;

c) să se deplaseze spre zona de pescuit numai pe traseele autorizate;

d) să asigure paza şi întreţinerea fondului piscicol din zonele de pescuit atribuite;

e) să doteze bărcile utilizate la pescuit cu şabloane de verificare a dimensiunilor peştelui;

f) să nu comercializeze peştele sau icrele capturate pentru consumul familial;

g) să nu execute construcţii neautorizate în zonele de pescuit sau limitrofe acestora şi să nu execute fără autorizarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) intervenţii de niciun fel care să conducă la modificarea cadrului natural acvatic sau terestru din zona de pescuit;

h) să se supună controlului persoanelor abilitate în momentul legitimării acestora;

i) să participe, la solicitarea expresă a ARBDD, la executarea unor lucrări de conservare şi îmbunătăţire a condiţiilor ecologice din zonele de pescuit sau adiacente acestora, inclusiv pentru popularea acestor zone cu material biologic (cuiburi de icre embrionate, alevini, puiet) pentru refacerea potenţialului piscicol al zonei;

j) să elibereze în apă peştele capturat supus protecţiei sau sub dimensiunea legală, indiferent de starea acestuia;

k) să anunţe imediat apariţia unor fenomene de mortalitate la peşti sau la alte vieţuitoare, precum şi fenomene de poluare din zona de pescuit;

l) să permită desfăşurarea activităţilor turistice şi de vânătoare sportivă autorizate conform prevederilor legale;

m) să permită desfăşurarea activităţilor de cercetare cu profil ecologic autorizat în zonele de pescuit, inclusiv capturarea de reproducători şi material piscicol pentru experimente.

2. Permisul de pescuit se actualizează periodic în funcţie de modificările intervenite în situaţia zonei de pescuit sau în statutul titularului permisului.

3. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul permis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare, precum şi cu suspendarea permisului de pescuit, după cum urmează:

a) pe o durată de 3 luni, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la pct. 1 lit. a), b), c), e), j), l), m);

b) pe o durată de 6 luni, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la pct. 1 lit. f) şi j);

c) anularea permisului, în cazul nerespectării obligaţiilor stabilite la pct. 1 lit. g) şi h), precum şi în cazul repetării abaterilor.

4. Constatarea faptelor şi ridicarea permiselor se fac de către personalul împuternicit de ARBDD.

5. Stabilirea sancţiunilor se face de către o comisie stabilită de ARBDD, în termen de maximum 15 zile de la data ridicării permisului.

6. Contestaţiile privind sancţiunile de suspendare sau anulare a permiselor de pescuit se pot face, în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de sancţiunea aplicată, la conducerea ARBDD, care este obligată să le analizeze şi să transmită răspunsul definitiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Cate permise pot obtine de la o singura adresa de domiciliu?

De asemenea la o adresă de domiciliu,  se pot deține un singur permis de pescuit pentru consumul familial sau comercial.

Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Despre toate zonele alocate citeste ordinul Aici la actualul ordin A fost publicat Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării.Urmare demersurilor Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării” (A.R.B.D.D.) informăm că a fost publicat Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 975/172/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010.

Ordinul comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii nr.15/30/2024 publicat în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 120/12.II.2024 prevede următoarele modificări în Anexa menționată mai sus, astfel: Punctele 6 și 13 vor avea următorul cuprins:
– Pct.6 – Localitatea Chilia Veche – Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial: canalul Pardina între Chilia și AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia între brațul Chilia și canalul; Rădăcinoasele; brațul Tătaru, Ghiol în Ostrovul Tătaru; brațul Chilia, cuprins între km 50 (canton Botaș) și km 42.
– Pct.13 – Localitatea Sulina – Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial: canal Centură cordon litoral de la Sulina până la cherhana Roșuleț, canalele Busurca, Roșu-Împuțita, gârla Împuțita, lacul Roșuleț, lacurile Lumina și Bijan, golful Musura, brațul Sulina, între Mm 7 și Hm 33 (doar pentru pescuitul la scrumbie în perioada aprobată prin ordinul anual de prohibiție).
După consultarea comunităților locale urmează modificarea, după caz, a zonelor alocate pescuitului pentru consumul familial și pentru restul localităților din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Despre zonele alocate pentru pescuitul familial poti citi mai mult Proiect Ordin pescuit 2024 perioade si zone de prohibitie

Perioada de prohibitie generala in 2024 pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial este de 60 zile in perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

Perioada de prohibitie in apele care constituie frontiera de stat se instituie pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin. Pentru apele frontiera de stat cu Republica Bulgaria, se interzice pescuitul pe o durata de 45 de zile, in perioada 16 aprilie – 30 mai inclusiv. Pentru apele care constituie frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, se interzice pescuitul pe o durata de 45 de zile, in perioada 16 aprilie – 30 mai inclusiv.

Speram ca va placut articolul: Permis de pescuit familial 2024 – Reactualizare permise, ESTE POSIBIL SA-TI PLACA SI:  Permis de pescuit ANPA 2024 Online – Permis ANPA sau Permise ARBDD Online 2024 – Eliberare permise Ghid

Leave a Comment