Pescuitul pe canalele navigabile

Pescuitul pe canalele navigabile – Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. cu sediul in Str. Ecluzei, Nr 1, face referire la activitatea de pescuit sportiv si recreativ pe canalele navigabile.Canal Dunare Marea-Neagra si Canal Poarta Alba-Midia, Navodari, va facem cunoscut faptul ca, din punctul de vedere al CN ACN SA, pescuitul de orice natura este interzis.

In sprijinul celor  mentionate va facem cunoscute urmatoarele:

– Canalele navigabile nu sunt habitate de ape naturale sunt acumulari de ape artificiale si au regim juridic distinct. In contractul de cesiune LO/1533/04.08.2008detinut de CN ACN SA LA CAP. II.

Obiectivul contractului ,nu se face nici un fel de referire expresa la masa piscicola si activitati piscicole.

– Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, Garda forestiera, AJVPS Constanta si AJVPS Eforie nu au nici o jurisdictie in patrimoniul administrat de CN ACN SA.

– Contractul nr. 77/26.07.2018, lista pe pagina de internet ANPA, la categoria Pescuit Recreativ,Jud. Constanta, pag 16,a fost intocmit avad la baza detaliile mai sus descrise si drept urmare nu a fost ratificat de CN ACN SA.

Conform prevederilor regulamentului de exploatare al Canal Dunare-Marea Neagra,pag 35. art 13.25 si regulamentului de exploatare al Canal Poarta Alba-Midia, Navodari, pag. 31. art 14.27 este interzisa “folosirea sau instalarea oricaror unelte sau dispozitive de pescuit”. Regulamentele de exploatare a canalelor navigabile si regulile de navigatie sunt inticmite de IPTANA SA, avizate de toate forurile si organismele guvernamentale sunt documente publice si se pot consulta pe pagina de internet a CN ACN SA, WWW.ACN.RO, la paragraful de informatii de interes public, regulamente.

Totodata, drumurile de acces adiacente sau de pe malurile canalelor navigabile nu sunt publice, asadar este interzis: accesul autoturismelor si a persoanelor neautorizate, aruncarea si depozitarea deseurilor , deteriorarea bunurilor mobile si a patrimoniului, deteriorarea malurilor, faunei, si florei.

Data fiind situatia creata, ANPA/AJVPS Constanta au fost notificate pentru:

– Scoaterea canalelor navigabile din lista habitatelor piscicole naturale:
– Stoparea eliberarii de permise de pescuit recreativ pe canalele navigabile:
– Stoparea incasarii de foloase materiale pentru desfasurarea activitatii de pescuit recreativ pe canalele navigabile:
– Oprirea controalelor facute de imputernicitii ANPA/AJVPS pe malurile canalelor navigabile:
– Interzicerea accesului autovehiculelor si a personalului ANPA/AJVPS pe drumurile tehnologice adiacente si malurile canalelor navigabile.

Speram ca va placut articolul nostru Pescuitul pe canalele navigabile