Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 - la Normele privind practicarea activitatii de pescuit pentru consumul familial

Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 –  A fost publicat Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Urmare demersurilor Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării” (A.R.B.D.D.) informăm că a fost publicat Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 975/172/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010.

 

Ordinul comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii nr.15/30/2024 publicat în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 120/12.II.2024 prevede următoarele modificări în Anexa menționată mai sus, astfel:Punctele 6 și 13 vor avea următorul cuprins:

– Pct.6 – Localitatea Chilia Veche – Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial: canalul Pardina între Chilia și AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia între brațul Chilia și canalul; Rădăcinoasele; brațul Tătaru, Ghiol în Ostrovul Tătaru; brațul Chilia, cuprins între km 50 (canton Botaș) și km 42.

– Pct.13 – Localitatea Sulina – Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial: canal Centură cordon litoral de la Sulina până la cherhana Roșuleț, canalele Busurca, Roșu-Împuțita, gârla Împuțita, lacul Roșuleț, lacurile Lumina și Bijan, golful Musura, brațul Sulina, între Mm 7 și Hm 33 (doar pentru pescuitul la scrumbie în perioada aprobată prin ordinul anual de prohibiție).

După consultarea comunităților locale urmează modificarea, după caz, a zonelor alocate pescuitului pentru consumul familial și pentru restul localităților din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGB/121.886 din 22.08.2023 al Direcţiei generale biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor şi Referatul de aprobare nr. 482 din 17.01.2024 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
Art. I. –

Anexa nr. 1 la Normele privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 975/172/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 30 august 2010, se modifică după cum urmează:

– Punctele 6 şi 13 vor avea următorul cuprins:

Localitatea Zonele alocate pescuitului pentru consumul familial

“6 Chilia canalul Pardina între Chilia şi AP Stipoc; canalul ocolitor AP Chilia între braţul Chilia şi canalul Rădăcinoasele; braţul Tătaru, Ghiol în Ostrovul Tătaru; braţul Chilia, cuprins între km 50 (canton Botaş) şi km 42
. . . . . . . . . .
13 Sulina canal Centură cordon litoral de la Sulina până la cherhana Roşuleţ, canalele Busurca, Roşu-Împuţita, gârla Împuţita, lacul Roşuleţ, lacurile Lumina şi Bijan, golful Musura, braţul Sulina, între Mm 7 şi Hm 33 (doar pentru pescuitul la scrumbie în perioada aprobată prin ordinul anual de prohibiţie)”

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Speram ca va placut Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 –  A fost publicat Ordinul pentru modificarea Anexei nr. 1 la Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Este posibil sa ti placa si Cum obtinem un Permis de pescuit familial 2024

Leave a Comment