Informatii prohibitie pescuit 2022 Online

  0

  Informatii prohibitie pescuit 2022 Online – Proiectul de Ordin privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022.

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022.

  CAPITOLUL I – Zone și perioade de prohibiție

  Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și
  familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele
  piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele
  care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv,
  cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
  (2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee,
  moluște și alte viețuitoare acvatice vii în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar
  limitrofe acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca – Costești, pe o durată de 60 de zile, în
  perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.
  (3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești,
  crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până
  la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

   

  (4) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în fluviul Dunărea în zona care constituie frontieră de stat cu Republica Bulgaria, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv.

  (5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv.

  CAPITOLUL II – Specii și perioade de prohibiție

  Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor
  viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:
  a) știuca, în perioada 01 februarie -15 martie, fără a aduce atingere prevederilor art.1;
  b) șalăul și bibanul, în perioada 20 martie – 07 iunie inclusiv;
  c) pietrarul (Zingel zingel),fusarul(Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca
  (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Sander volgense), aspretele
  (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca
  răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius
  carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență
  a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
  a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
  modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;
  d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;
  e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;
  f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, în perioada 01 ianuarie – 31 martie
  inclusic și 01 octombrie – 31 decembrie;
  g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;
  h) racul de munte (Astacus astacus), 01 ianuarie – 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie – 31 decembrie inclusiv;

   

  g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice ( sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

  Art. 8 (1) Prin excepție de la prevederile art. 7, în conformitate cu prevederile legale în
  vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării se admite pescuitul în scop familial
  al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 14 aprilie – 23 aprilie inclusiv, în zonele
  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management
  și a Regulamentului Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.
  (2) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” setcile de scrumbiei pot fi folosite:
  a) în Marea Neagră în perioada 15 decembrie – 1 martie;
  b) pe brațele Dunării în perioada 1 martie – 30 iunie inclusiv.

  Ordin prohibitie 2022 Online – Vezi ordinul si citeste in totalitate publicatia din monitorul oficial Aici

  Sursa :  mmediu.ro

  Este posibil sa-ti placa si:  Ghid permis pescuit recreativ ANPA online sau Detalii despre fisa de captura ANPA

  Aboneaza-te Dunare.ro Youtube

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.